Kontingent

Opkræves årligt i begyndelsen af april.

Voksne, 22 - 67 år 

750 kr/år

hertil skal lægges baneleje og ammunitionsforbrug pr skydning

Ung, 10 - 21 år

1.500 kr/år

inkl. amunitionsforbrug og baneleje. 

Aktive seniorer, 67+ år

275 kr/år

hertil skal lægges ammunitionsforbrug og baneleje

Passive

275 kr/år

 

Indmeldelsesgebyr

150 kr.

 

Ved nyindmeldelse beregnes kontingentet som 12-dele frem til førstkommende kontingentopkrævning. Meldes du ind 1. juni skal du altså betale 10/12 af det fulde kontingent første gang du betaler kontingent samt indmeldelsesgebyr på 150kr. Meldes du ind 15. februar skal du betale 2/12 samt indmeldelsesgebyr.

 

Familierabat

Første medlem i familien betaler fuldt kontingent. Efterfølgende børn og voksne på samme adresse får 150 kr rabat. Kræver at I har fælles adresse.

 

Våbenopbevaring og leje af udstyrsskab.

Opkræves kvartalsvis via betalingskort.

Ydelse Pris / kvartal Årligt
Opbevaring af én riffel i våbenskab 45 kr.  180 kr.
Opbevaring af én pistol i våbenskab 30 kr. 120 kr.
Èt udstyrskab i SKAKhuset 40 kr. 160 kr.

 

Andre priser

Priserne på ammunition kan ses i webshop. Priserne på baneleje fremgår også af webshop.

Priseksempler