Banereservation

07-07-2021

Reservation af baner foretages her på hjemmesiden via menupunktet 'Banereservation' - og du skal være logget ind med din bruger (din email og kodeord). Betaling af banelejen gør man enten i KS-butikken eller når man dukker op.

HUSK at hvis der ikke er reserveret baner så kommer der ikke nogen og sælger ammunition, udleverer nøgler osv.

 

Vi foretrækker at du bruger KS-butikken.

For pistolskytter er #11 altid Banekommandør/Skydeleder. 

Der er mere information i forbindelse med reservationen.

HUSK Intet medlemsskab, ingen reservation, ingen skydning. Og du er ikke et gyldigt medlem i medlemssystemet, hvis du ikke har betalt kontingent for 2021.

 

Hvorfor er det lavet sådan?

Det er noget systemteknisk og der er primært to årsager

  1. hvis du reserverer flere baner samme dag, ville du blive trukket 30kr pr bane - derfor er 'prisen' sat til 0,00kr. (og fordi prisen er 0,00kr bliver du ikke sendt gennem betalingsmodulet fra banereservationen)
  2. banereservation går ikke ned i den samme 'kurv' som dine køb i KS-butikken så derfor ville du blive sendt gennem betalingsmodulet 2 gange hvis du både skulle betale for reservationen direkte i reservationsmoduelt og bagefter ville købe og betale for ammunition.

Det er et standardsystem vi har købt og det er den måde systemet fungerer på.