CORONA restriktioner

08-02-2021

De restriktion bestyrelsen har udmeldt gælder stadig. De seneste restriktioner fra regering og myndigheder har dog givet anledning til mindre justeringer i forbindelse med skydning i KS regi. Det gælder specielt

  1. ophold i SKAKhuset, hvor retningslinjerne er skærpet gr afstandskravet på 2m og 4kvm pr person.
  2. Pistolskydning på 25m afsnit, hvor der kun må opholde sig 5 personer pr afsnit.

Retningslinjerne er opdateret den 27. februar og kan ses her 

Du har som medlem af KS pligt til selv at holde dig orienteret om de til enhver tid gældende restningslinjer på vores hjemmeside.