skyd.dk - Nyhedsbrev, september 2020

Se nyhedsbrev online

ks logo 90

 

Kjøbenhavns Skytteforening

Koncentration, præcision og tradition siden 1862.

 

 
   

CORONA og skydning

Læs også om

 • Betaling med kontanter
 • Træning i vinterhalvåret
 • T-Shirt
 • Generalforsamling
 • Årsfesten
 • Hjælp til bestyrelsen 

 

 
 

Kære Gæst

 

Corona og skydning

Lad os slå fast: Der gælder ikke særlige, individuelle og lempelige COVID19-regler for skytter og en SKV3 eller SKV6, gør dig ikke immun overfor COVID19-smitte.

Mange kommuner oplever stigende smittetal og Storkøbenhavn er i øjeblikket relativt hårdt ramt. Der er ingen af os i bestyrelsen, der ønsker en gentagelse af nedlukningen i foråret, bl.a. fordi det vil udfordre foreningens medlemsbase, aktiviteter og økonomi i et ikke ubetydeligt omfang.

I Kjøbenhavns Skytteforening er det derfor bestyrelsens beslutning at vi grundlæggende overholder de regler og anbefalinger som myndighederne har udstukket for at hindre spredning af COVID19.

Derudover har vi nogle ekstra tiltag som er nødvendige i forbindelse med skydning og brug af SKAKhuset. Du oplever muligvis at medlemmer af andre klubber tager lidt mere let på det. Det gælder ikke medlemmer af Kjøbenhavns Skytteforening.

Accepter og tilpas – eller lad være med at komme. Sådan er det bare, og vi må alle leve med det på bedste vis.

Desværre har vi bemærket, at mange af vore medlemmer er begyndt at slække lidt på retningslinjerne – så derfor vil vi gerne indskærpe følgende

 • Du kan KUN komme til at skyde, hvis du har reserveret tid i forvejen. Og du skal overholde din skydetid. Vi gør det for at have et overblik over, hvem der har skudt hvornår og sammen med hvem (dvs. hjælp til opsporing af en eventuel smittekæde).
 • Våbenkasse, standplads og dine hænder skal sprittes af efter skydning og du skal spritte dine hænder når du ankommer til SKAKhuset. Hvis du ikke får en spritserviet sammen med din ammunition og baneleje, så bed om at få en.
 • Du skal holde afstand og du skal respektere, hvis andre ønsker at holde afstand.
 • Du skal hoste eller nyse i din albue.
 • Du skal overholde de restriktioner, der er omkring antal personer på baneafsnit og i SKAKhusets rum
  • Mødelokale: Maks 26 personer. Kun to personer pr bord, og de skal sidde i diagonal. Én person i hver sofa. Når du opholder dig i lokalet skal du sidde ned.
  • Renserum: Maks 2 personer.
  • Køkken: Maks 3 personer.
  • Kontor: Maks 4 personer – hvis du skal købe skal du ikke gå længere end til døren. Hvis du venter på nogen, eller bare sidder, så bedes du gå ud i det store mødelokale eller udenfor.
  • Pistolbaneafsnit: Maks 10 personer (bestemmes af KSC).

Vi har valgt antal personer frem for afstand eller det ret elastiske begreb ’sund fornuft’, da antal personer er meget nemmere at forholde sig til for alle.

Derudover skal myndighedernes anvisninger følges til enhver tid. Vi henviser til hjemmesiden, hvor de detaljerede retningslinjer for medlemmer af Kjøbenhavns Skytteforening kan læses. Her finder du også link til reservationsarkene.

Der er kun skydning for skytter med eget våben, eller for skytter med aftale om at benytte et bestemt klubvåben. Du skal selv medbringe alt øvrigt udstyr – vi låner kun ud i meget begrænset omfang, og kun til ungdom. Aftaler om brug af klubvåben skal sikre, at kun ét medlem anvender dette våben. Aftale om brug af klubvåben træffes med formanden, evt. træner.


Betaling med kontanter – vi vil gerne være fri

Sedler og mønter går gennem rigtig mange hænder i deres levetid. Hænder der ikke altid er lige rene.

Vi vil gerne minimere brugen af kontanter, dels på grund af den aktuelle smittefare og almindelig hygiejne, dels fordi kontanter er dyre og tidskrævende at håndtere.

Brug MobilePay eller eventuelt en bankoverførsel – efter nytår regner vi med at have en løsning klar således at du kan bestille og betale ammunition og bane på forhånd.

Hvis du insisterer at betale kontant, så kom med lige penge. Så er vi fri for at skulle stå og pille for meget ved sedler og mønter.


Træning i vinterhalvåret

Vi rykker lidt rundt på træningen i vinterhalvåret, da det er meget begrænset, hvor mange personer vi i alt må være i Skyttehuset i DGI-byen. 

Riffelskytter, ungdom

 • Tirsdage kl 18.00- 20.00 i DGIbyen. Træningen varetages primært af Michael.
 • Lørdage kl. 12.00-14.00 på Københavns Skyttecenter. Træningen varetages primært af Henrik.

Aftale træffes med Michael og Henrik.

Riffelskytter, der kan klare sig selv og har eget våben, kan skyde som de plejer på Københavns Skyttecenter. Der er bl.a. baner på 50m afsnittet lørdag mellem 10 - 12 og igen 14 – 16 (sidste start kl 15). Er der ledigt lørdag mellem kl. 12 og 14 kan man skyde på dette tidspunkt også.

Pistolskytter

 • Onsdage 17.30-19.30 på Københavns Skyttecenter
 • Søndage 13.00-16.00 på Københavns Skyttecenter

Nye vagtplaner er på vej – der er ingen skydning, hvis der ikke er en banevagt, der har meldt sig på forhånd.

Det gælder fra dags dato og indtil videre – muligvis hele vintersæsonen.

 

T-Shirt

Vi har nogle få ikke afhentede t-shirt liggende i forskellige størrelser. Hvis du gerne vil have en ekstra, kan du henvende dig på kontoret i SKAKhuset på Selinevej om lørdagen mellem kl. 11.30 og 14.30 (cirkatider) og se om der er en der passer. Pris 75kr. pr stk. Vi har også nogle damestørrelser. Samme pris.

Vi er snart klar til at modtage nye bestillinger på diverse profiltøj.


Generalforsamling og årsfest

Hvis ellers det er muligt, afholdes der generalforsamling tirsdag den 23. februar 2021 kl 19.00 i SKAKhuset. Særlig indkaldelse følger.

Til gengæld må vi aflyse foreningens traditionsrige og vedtægtsbestemte årsfest. Som sagerne står, er det ikke muligt at gennemføre på forsvarlig vis. Vi ved at det vil give klø på generalforsamlingen, men vi tager nogle tykke bukser på.


Bestyrelsen har brug for lidt hjælp til konkrete opgaver

 • Fejning og gulvvask i SKAKhuset en gang i mellem; mødelokale, gang, køkken, renserum mv.
  • Kan sagtens deles mellem flere
  • Skriv på de ophængte ark når du har gjort det.
 • Rengøring af toiletvogn en gang imellem
  • Kan sagtens deles mellem flere
 • Profiltøj (er afsat)
 • Stævneideer og hjælp til stævneafholdelse
  • Aktuelt lidt hjælp til terrænstævne, der holdes 2. lørdag i vintermånederne på KSC. Første gang 10. oktober.
 • Resultatføring og -indberetning (er stort set afsat)
 • Sparringspartner for kassereren
  • Klargøring af websider, webshop mv.
  • Regnskab og momsrefusion jf. ligningslovens §8a og §12 stk. 3
  • PC-support til bestyrelse og trænere (vi bruger Microsoft 365, Small Business)
 • Banevagter (aftales med Pistolansvarlige)
 • Hjælpetrænere; Pistol og Riffel
 • Våbenrens; både riffel og pistol

Kontakt eller hvis du vil byde ind på en opgave i en periode eller vil høre mere. Nogle af opgaverne kan vi aftale kun varetages af dig i kortere tid eller et antal gange. Andre opgaver kræver mere og længerevarende forpligtelse.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen 

 

 

 

www.skyd.dk | Kontakt | Facebook
--